Search form

วิวรณ์ 11:19

19จาก​นั้น​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า​ใน​สวรรค์​ก็​เปิด​ออก ข้าพเจ้า​หัน​หีบ​ใส่​พันธสัญญา​ของ​พระองค์​ใน​พระวิหาร​นั้น กับ​มี​ฟ้า​แมบ​กับ​ฟ้า​ฮ้อง​ดัง แผ่นดินไหว กับ​ลมหลวง​มี​บ่าเห็บ​ตก​หนัก​ขนาด