Search form

วิวรณ์ 11:2

2แต่​บ่ต้อง​วัด​ข่วง​จั๊น​นอก​ของ​พระวิหาร ย้อน​ได้​ยก​หื้อ​กับ​คน​ต่างจ้าด​แล้ว หมู่​เขา​จะ​ย่ำ​ไป​กู้​ตี้​กู้​ตาง​ใน​เมือง​ตี้​บริสุทธิ์​เป๋น​เวลา​สี่​สิบ​สอง​เดือน