Search form

วิวรณ์ 11:3

3แล้ว​เฮา​จะ​ส่ง​พยาน​ของ​เฮา​ไป​สอง​คน​กับ​หื้อ​ฤทธิ์​อำนาจ​หมู่​เขา หมู่​เขา​จะ​นุ่ง​ผ้า​กระสอบ แล้ว​บอก​ถ้อยกำ​ของ​เฮา​เป๋น​เวลา​นึ่ง​ปัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​วัน”