Search form

วิวรณ์ 11:9

9คน​จาก​กู้​เจื๊อ​จ้าด กู้​เผ่า กู้​ภาษา กับ​กู้​ประเทศ จะ​ปักต๋าผ่อ​ศพ​ของ​หมู่​เขา​เป๋น​เวลา​สาม​วัน​เกิ่ง กับ​จะ​บ่ยอม​หื้อ​เอา​ศพ​นั้น​ไป​ฝัง