Search form

วิวรณ์ 12:1

แม่ญิง​กับ​มังกร

1หลังจาก​นั้น ก็​มี​หมายสำคัญ​อัน​ยิ่งใหญ่​เกิด​ขึ้น​บน​ต๊องฟ้า คือ​มี​แม่ญิง​คน​นึ่ง​นุ่ง​ตะวัน​เป๋น​เสื้อผ้า มี​เดือน​อยู่​ปื๊น​ตี๋น บน​หัว​ของ​นาง​มี​มงกุฎ​ตี้​เป๋น​ดาว​สิบ​สอง​ดวง