Search form

วิวรณ์ 12:17

17เยียะ​หื้อ​มังกร​โขด​แค้น​แม่ญิง​คน​นั้น​นัก​ขนาด จึง​ไป​เยียะ​สงคราม​กับ​ลูก​หลาน​ตี้​เหลือ​อยู่​ของ​นาง หมู่​เขา​คือ​คน​ตี้​เจื้อฟัง​บท​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า​กับ​กำพยาน​ของ​พระเยซู​เกี่ยวกับ​พระเจ้า