Search form

วิวรณ์ 12:3

3ข้าพเจ้า​ก็​ได้​หัน​สิ่ง​ตี้​เป๋น​หมายสำคัญ​แหม​อย่าง​นึ่ง​เกิด​ขึ้น​บน​ต๊องฟ้า มี​มังกร​แดง​ใหญ่​ตั๋ว​นึ่ง มี​เจ็ด​หัว​สิบ​เขา แต่​ละ​หัว​มี​มงกุฎ​ใส่​อยู่