Search form

วิวรณ์ 12:5

5แม่ญิง​คน​นั้น​ได้​เกิด​ลูก​ป้อจาย คน​ตี้​จะ​ปกครอง​จ้าด​ตังหลาย​ด้วย​คทา​เหล็ก แต่​พระเจ้า​ก็​ฮับ​เอา​ลูก​ของ​นาง​ไป​อยู่​ตวย​บน​บัลลังก์​ของ​พระองค์