Search form

วิวรณ์ 12:6

6แล้ว​นาง​ก็​ได้​หนี​เข้า​ไป​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร ไป​ตี้​พระเจ้า​ได้​เกียม​ไว้​สำหรับ​นาง เปื้อ​นาง​จะ​ได้ฮับ​ก๋าน​ผ่อกอย​เป๋น​เวลา​นึ่ง​ปัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​วัน