Search form

วิวรณ์ 13

สัตว์​ฮ้าย​สอง​ตั๋ว

1หลังจาก​นั้น ข้าพเจ้า​ก็​ได้​หัน​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​นึ่ง​ขึ้น​มา​จาก​ทะเล มี​เจ็ด​หัว​กับ​สิบ​เขา กู้​เขา​มี​มงกุฎ​ใส่​อยู่ กับ​กู้​หัว​มี​จื้อ​ตี้​ดู​แควน​พระเจ้า​เขียน​ติด​อยู่ 2สัตว์​ฮ้าย​ตี้​ข้าพเจ้า​หัน​นี้​มี​ลักษณะ​เหมือน​เสือดาว มี​ตี๋น​เหมือน​ตี๋น​หมี กับ​ปาก​เหมือน​ปาก​สิงโต มังกร​ได้​หื้อ​ฤทธิ์​อำนาจ บัลลังก์ กับ​สิทธิ​อำนาจ​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​มัน​แก่​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​นั้น 3หัว​นึ่ง​ของ​มัน ผ่อ​ดีๆ เหมือน​มี​แผล​ตี้​ถูก​ฟัน​เกือบ​ต๋าย แต่​ได้​ฮักษา​จ๋น​หาย​ดี​แล้ว คน​ตึง​โลก​ปา​กั๋น​งืด​กับ​ตวย​สัตว์​ฮ้าย​นั้น​ไป 4หมู่​เขา​ก็​นมัสก๋าน​มังกร ย้อน​ว่า​มังกร​ได้​หื้อ​อำนาจ​แก่​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​นั้น หมู่​เขา​ก็​นมัสก๋าน​สัตว์​ฮ้าย​นั้น​ตวย อู้​ว่า “ใผ​จะ​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​เหมือน​สัตว์​ตั๋ว​นี้ ใผ​จะ​สู้​ได้”

5พระเจ้า​ยอม​หื้อ​สัตว์​ฮ้าย​โอ้อวด​เกี่ยวกับ​สิทธิ​อำนาจ​ของ​มัน ย้อน​จาอี้​สัตว์​ฮ้าย​จึง​ดู​แควน​พระเจ้า พระเจ้า​ก็​ยอม​หื้อ​มัน​มี​สิทธิ​อำนาจ​ได้​เถิง​สี่​สิบ​สอง​เดือน 6สัตว์​ฮ้าย​จึง​ตั้งเก๊า​อู้​ดู​แควน​พระเจ้า ดู​แควน​จื้อ​ของ​พระองค์ กับ​สถาน​ตี้​ตี้​พระองค์​อยู่ ตึง​หมู่​ตี้​อยู่​บน​สวรรค์​ตวย 7สัตว์​ตั๋ว​นี้​ได้ฮับ​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​จะ​เยียะ​สงคราม​กับ​คน​ของ​พระเจ้า กับ​มี​ชัย​เหนือ​หมู่​เขา​ตวย มัน​ได้​ฮับ​สิทธิ​อำนาจ​เหนือ​กู้​เผ่า กู้​จ้าด กู้​ภาษา กับ​กู้​บ้านเมือง 8กู้​คน​บน​โลก​นี้​จะ​ปา​กั๋น​ไป​นมัสก๋าน​มัน นอกจาก​คน​ตี้​มี​จื้อ​จด​ไว้​ใน​หนังสือ​แห่ง​จีวิต​ก่อน​พระเจ้า​สร้าง​โลก คือ​หนังสือ​ของ​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​ตี้​ถูก​ฆ่า​นั้น

9ใผ​ยอมฟัง​ก็​หื้อ​ฟัง​ไว้​เต๊อะ

10คน​ตี้​ถูก​ก๋ำหนด​หื้อ​เป๋น​เชลย

คน​นั้น​ก็​จะ​ต้อง​เป๋น​เชลย

คน​ตี้​ถูก​ก๋ำหนด​หื้อ​ถูก​ฆ่า​ด้วย​ดาบ

คน​นั้น​ก็​จะ​ต้อง​ถูก​ฆ่า​ด้วย​ดาบ

นี่​หมายเถิง​ว่า​คน​ของ​พระเจ้า​จะ​ต้อง​อดทน​กับ​ซื่อสัตย์

11แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​หัน​สัตว์​ฮ้าย​แหม​ตั๋ว​นึ่ง​ขึ้น​มา​จาก​แผ่นดิน​โลก มัน​มี​สอง​เขา​เหมือน​ลูก​แกะ แต่​อู้​เหมือน​มังกร 12มัน​ใจ๊​สิทธิ​อำนาจ​ตึงหมด​ของ​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​หัวที​ต่อหน้า​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​นั้น มัน​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​บน​โลก​นมัสก๋าน​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​หัวที​ตี้​มี​แผล​ตี้​ถูก​ฟัน​เกือบ​ต๋าย แต่​ได้​ฮักษา​จ๋น​หาย​ดี​แล้ว 13สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​ตี้​สอง​นี้​ได้​เยียะ​หมายสำคัญ​อัน​ยิ่งใหญ่​ต่างๆ จ๋น​เถิง​ขนาด​หื้อ​มี​ไฟ​ตก​จาก​สวรรค์​ลง​มา​บน​แผ่นดิน​โลก ต่อ​หน้า​ต่อ​ต๋า​คน​ตังหลาย 14มัน​จุล่าย​หมู่​คน​ตี้​อยู่​บน​โลก โดย​หมายสำคัญ​ต่างๆ ตี้​มัน​ได้ฮับ​อนุญาต​หื้อ​เยียะ​ต่อหน้า​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​หัวที​นั้น มัน​สั่ง​หื้อ​คน​ตี้​อยู่​บน​โลก​แป๋ง​ฮูป​ปั้น​เป๋น​ฮูป​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​ตี้​ถูก​ดาบ​ฟัน​แต่​ยัง​บ่ต๋าย 15สัตว์​ตั๋ว​ตี้​สอง​นั้น​ได้ฮับ​สิทธิ​อำนาจ​ตี้​จะ​หื้อ​ลมหายใจ๋​กับ​ฮูป​ปั้น​ของ​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​หัวที​นั้น เปื้อ​หื้อ​ฮูป​ปั้น​นั้น​อู้​ได้ แล้ว​เยียะ​หื้อ​คน​ตี้​บ่นมัสก๋าน​ฮูป​ปั้น​นั้น​ถูก​ฆ่า​ต๋าย 16สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​ตี้​สอง​นี้​บังคับ​กู้​คน ตึง​คน​ต่ำต้อย​กับ​คน​ยิ่งใหญ่ ตึง​คน​รวย​กับ​คน​ตุ๊ก ตึง​คน​ตี้​มี​อิสระ​กับ​เป๋น​ขี้ข้า หื้อ​ฮับ​เครื่องหมาย​ไว้​ตี้​มือ​ขวา​กาว่า​หน้าผาก 17เปื้อ​บ่หื้อ​ใผ​ซื้อ​ขาย​อะหยัง​ได้ นอกจาก​จะ​มี​เครื่องหมาย​ตี้​เป๋น​จื้อ​ของ​สัตว์​ฮ้าย กาว่า​หมายเลข​แตน​จื้อ​ของ​สัตว์​ฮ้าย​นั้น​อยู่ 18ใน​เรื่อง​นี้​จะ​ต้อง​ใจ๊​สติ​ปั๋ญญา​หื้อ​ดี ใผ​ตี้​หลวก​ก็​จะ​สามารถ​กึ๊ด​ความหมาย​ของ​ตั๋ว​เลข​ของ​สัตว์​ฮ้าย​นั้น​ได้ ย้อน​ตั๋ว​เลข​นั้น​แตน​จื้อ​ของ​คนๆ นึ่ง ตั๋ว​เลข​ของ​เขา​คือ​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก