Search form

วิวรณ์ 13:1

สัตว์​ฮ้าย​สอง​ตั๋ว

1หลังจาก​นั้น ข้าพเจ้า​ก็​ได้​หัน​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​นึ่ง​ขึ้น​มา​จาก​ทะเล มี​เจ็ด​หัว​กับ​สิบ​เขา กู้​เขา​มี​มงกุฎ​ใส่​อยู่ กับ​กู้​หัว​มี​จื้อ​ตี้​ดู​แควน​พระเจ้า​เขียน​ติด​อยู่