Search form

วิวรณ์ 13:12

12มัน​ใจ๊​สิทธิ​อำนาจ​ตึงหมด​ของ​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​หัวที​ต่อหน้า​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​นั้น มัน​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​บน​โลก​นมัสก๋าน​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​หัวที​ตี้​มี​แผล​ตี้​ถูก​ฟัน​เกือบ​ต๋าย แต่​ได้​ฮักษา​จ๋น​หาย​ดี​แล้ว