Search form

วิวรณ์ 13:14

14มัน​จุล่าย​หมู่​คน​ตี้​อยู่​บน​โลก โดย​หมายสำคัญ​ต่างๆ ตี้​มัน​ได้ฮับ​อนุญาต​หื้อ​เยียะ​ต่อหน้า​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​หัวที​นั้น มัน​สั่ง​หื้อ​คน​ตี้​อยู่​บน​โลก​แป๋ง​ฮูป​ปั้น​เป๋น​ฮูป​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​ตี้​ถูก​ดาบ​ฟัน​แต่​ยัง​บ่ต๋าย