Search form

วิวรณ์ 13:15

15สัตว์​ตั๋ว​ตี้​สอง​นั้น​ได้ฮับ​สิทธิ​อำนาจ​ตี้​จะ​หื้อ​ลมหายใจ๋​กับ​ฮูป​ปั้น​ของ​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​หัวที​นั้น เปื้อ​หื้อ​ฮูป​ปั้น​นั้น​อู้​ได้ แล้ว​เยียะ​หื้อ​คน​ตี้​บ่นมัสก๋าน​ฮูป​ปั้น​นั้น​ถูก​ฆ่า​ต๋าย