Search form

วิวรณ์ 13:18

18ใน​เรื่อง​นี้​จะ​ต้อง​ใจ๊​สติ​ปั๋ญญา​หื้อ​ดี ใผ​ตี้​หลวก​ก็​จะ​สามารถ​กึ๊ด​ความหมาย​ของ​ตั๋ว​เลข​ของ​สัตว์​ฮ้าย​นั้น​ได้ ย้อน​ตั๋ว​เลข​นั้น​แตน​จื้อ​ของ​คนๆ นึ่ง ตั๋ว​เลข​ของ​เขา​คือ​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก