Search form

วิวรณ์ 13:5

5พระเจ้า​ยอม​หื้อ​สัตว์​ฮ้าย​โอ้อวด​เกี่ยวกับ​สิทธิ​อำนาจ​ของ​มัน ย้อน​จาอี้​สัตว์​ฮ้าย​จึง​ดู​แควน​พระเจ้า พระเจ้า​ก็​ยอม​หื้อ​มัน​มี​สิทธิ​อำนาจ​ได้​เถิง​สี่​สิบ​สอง​เดือน