Search form

วิวรณ์ 13:6

6สัตว์​ฮ้าย​จึง​ตั้งเก๊า​อู้​ดู​แควน​พระเจ้า ดู​แควน​จื้อ​ของ​พระองค์ กับ​สถาน​ตี้​ตี้​พระองค์​อยู่ ตึง​หมู่​ตี้​อยู่​บน​สวรรค์​ตวย