Search form

วิวรณ์ 13:8

8กู้​คน​บน​โลก​นี้​จะ​ปา​กั๋น​ไป​นมัสก๋าน​มัน นอกจาก​คน​ตี้​มี​จื้อ​จด​ไว้​ใน​หนังสือ​แห่ง​จีวิต​ก่อน​พระเจ้า​สร้าง​โลก คือ​หนังสือ​ของ​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​ตี้​ถูก​ฆ่า​นั้น