Search form

วิวรณ์ 14:10

10คน​นั้น​จะ​ต้อง​กิ๋น​เหล้า​องุ่น​แห่ง​ความ​โขด​ของ​พระเจ้า​โดย​บ่ได้​ผสม​อะหยัง กับ​เขา​จะ​ถูก​ทรมาน​ด้วย​ไฟ​กำมะถัน​ต่อหน้า​หมู่​ทูตสวรรค์​บริสุทธิ์​กับ​ต่อหน้า​ลูก​แกะ