Search form

วิวรณ์ 14:11

11ควัน​แห่ง​ก๋าน​ทรมาน​คน​หมู่​นี้​จะ​ลอย​ขึ้น​ตลอด​เวลา​กับ​ตลอดไป คน​ตี้​นมัสก๋าน​สัตว์​ฮ้าย​กับ​ฮูป​ปั้น​ของ​มัน​กับ​คน​ตี้​ได้ฮับ​เครื่องหมาย​แตน​จื้อ​มัน จะ​บ่มี​วัน​ได้​ย้าง​จาก​ก๋าน​ถูก​ทรมาน​เลย​ตึง​เมื่อ​วัน​ตึง​เมื่อ​คืน