Search form

วิวรณ์ 14:14

ก๋าน​เก็บ​เกี่ยว​พืชผล​แผ่นดิน​โลก

14แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​ผ่อ​ไป​หัน​เมฆ​สี​ขาว กับ​มี​ผู้​นึ่ง​ผ่อ​เหมือน​กับ​บุตรมนุษย์​นั่ง​อยู่​บน​เมฆ​นั้น บน​หัว​มี​มงกุฎ​คำ ใน​มือ​ก๋ำ​เคียว​ตี้​คม​ขนาด