Search form

วิวรณ์ 14:15

15แล้ว​ทูตสวรรค์​แหม​องค์​นึ่ง​ก็​ออก​มา​จาก​พระวิหาร​กับ​ฮ้อง​บอก​ผู้​ตี้​นั่ง​อยู่​บน​เมฆ​เสียง​อัน​ดัง​ว่า “ใจ๊​เคียว​ของ​พระองค์​เก็บ​เกี่ยว​ไป​เต๊อะ ย้อน​ว่า​เถิง​เวลา​เกี่ยว​แล้ว กับ​พืชผล​บน​โลก​นั้น​ก็​สุก​งอม​แล้ว”