Search form

วิวรณ์ 14:19

19จาอั้น​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​มี​เคียว จึง​เกี่ยว​ลง​บน​แผ่นดิน​โลก กับ​รวบรวม​ปุ๊ก​องุ่น​หมู่​นั้น​โจ้ง​ลง​ไป​ใน​บ่อ​ย่ำ​องุ่น​ขนาด​ใหญ่​แห่ง​ความ​โขด​ของ​พระเจ้า