Search form

วิวรณ์ 14:4

4คน​หมู่​นี้​บ่เกย​แปด​เปื้อน​จาก​ก๋าน​มี​เพศ​สัมพันธ์​กับ​แม่ญิง หมู่​เขา​ติดต๋าม​ลูก​แกะ​ไป​กู้​หน​กู้​แห่ง พระองค์​ได้​ไถ่​หมู่​เขา​ออก​จาก​คน​ตังหลาย​บน​โลก เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ผล​แรก​ตี้​เก็บเกี่ยว​เอา​มา​ปู่จา​พระเจ้า​กับ​ลูก​แกะ