Search form

วิวรณ์ 14:7

7ทูตสวรรค์​นั้น​อู้​เสียง​ดัง​ขนาด​ว่า “หื้อ​เก๋งกั๋ว​พระเจ้า หื้อ​สรรเสริญ​พระองค์ ย้อน​เวลา​ของ​พระองค์​ตี้​จะ​ตัดสิน​คน​ตังหลาย​มา​เถิง​แล้ว หื้อ​นมัสก๋าน​พระองค์​ผู้​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์ แผ่นดิน​โลก ทะเล กับ​แหล่ง​น้ำ​ตังหลาย”