Search form

วิวรณ์ 14:8

8จาก​นั้น​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​สอง​ได้​ตวย​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​นึ่ง​ไป กับ​บอก​ว่า “บาบิโลน เมือง​อัน​ยิ่งใหญ่​หล้มจ๋ม​แล้ว ได้​หล้มจ๋ม​แล้ว เมือง​ตี้​เยียะ​หื้อ​กู้​จ้าด​กิ๋น​เหล้า​องุ่น​ของ​ราคะ​ตั๋ณหา​ตี้​จะ​ล่วง​ประเวณี​กับ​เมือง​นั้น”