Search form

วิวรณ์ 15:2

2ข้าพเจ้า​หัน​สิ่ง​ตี้​ผ่อ​เหมือน​ทะเล​แก้ว​ป๋น​ไฟ กับ​มี​หมู่​คน​ยืน​อยู่​ฮิม​ทะเล​แก้ว​นั้น​ก๋ำ​พิณ​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​ไว้ หมู่​คน​นี้​คือ​คน​ตี้​มี​ชัย​เหนือ​สัตว์​ฮ้าย​ตึง​ฮูป​ปั้น​ของ​มัน ตึง​ตั๋ว​เลข​ตี้​แตน​จื้อ​มัน​ตวย