Search form

วิวรณ์ 15:3

3หมู่​เขา​ฮ้อง​เพลง​ของ​โมเสส​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระเจ้า​กับ​เพลง​ของ​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น เขา​ฮ้อง​ว่า

“ข้า​แต่​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​พระเจ้า​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูง​สุด

สิ่ง​ตี้​พระองค์​เยียะ​นั้น​ยิ่งใหญ่​กับ​มหัศจ๋รรย์​นัก​ขนาด

ข้า​แต่​กษัตริย์​ของ​คน​กู้​จ้าด​

วิถี​ตาง​ต่างๆ ของ​พระองค์​นั้น​ถูกต้อง​กับ​ยุติธรรม