Search form

วิวรณ์ 16:10

10ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​ห้า​ก็​ถอก​สลุง​คำ​ของ​ต๋น​ลง​บน​บัลลังก์​ของ​สัตว์​ฮ้าย แล้ว​แผ่นดิน​ของ​มัน​ก็​ตก​อยู่​ใน​ความ​มืด คน​ตี้​อยู่​ใน​แผ่นดิน​นั้น​ก็​ขบ​ลิ้น​ของ​ตั๋ว​ย้อน​ความ​เจ็บปวด