Search form

วิวรณ์ 16:12

12ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​หก​ถอก​สลุง​คำ​ของ​ต๋น​ลง​ใน​แม่น้ำ​ใหญ่ คือ​แม่น้ำ​ยูเฟรติส เยียะ​หื้อ​น้ำ​แห้ง​แก็ก เปื้อ​เกียม​ตาง​สำหรับ​หมู่​กษัตริย์​ตี้​มา​จาก​ตัง​วันออก