Search form

วิวรณ์ 16:15

15“ฟัง​หื้อ​ดี เฮา​จะ​มา​หา​หมู่​ต้าน​เหมือน​ขโมย คน​ตี้​ตื่น​ตั๋ว​กับ​เกียม​เสื้อผ้า​ของ​ตั๋ว​เก่า​ไว้​พร้อม​ตี้​จะ​ใส่ ก็​เป๋น​สุข เขา​จะ​บ่ได้​ป๋วย​ตั๋ว​หื้อ​อาย​ต่อหน้า​คน​ตังหลาย”