Search form

วิวรณ์ 16:19

19เมือง​ใหญ่​นั้น​ ถูก​แบ่ง​ออก​เป๋น​สาม​ส่วน บ้าน​เมือง​ของ​จ้าด​ตังหลาย​ก็​ถูก​ทำลาย​ลง พระเจ้า​บ่ลืม​ลง​โต้ษ​เมือง​บาบิโลน​ตี้​ยิ่งใหญ่​ตวย พระองค์​หื้อ​นาง​กิ๋น​จาก​ถ้วย​ตี้​ใส่​เหล้า​องุ่น​แห่ง​ความ​โขด​แค้น​ของ​พระองค์