Search form

วิวรณ์ 16:2

2ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​นึ่ง​จึง​ออก​ไป​ถอก​สลุง​ของ​ต๋น​ลง​บน​แผ่นดิน​โลก เยียะ​หื้อ​คน​ตี้​มี​เครื่องหมาย​ของ​สัตว์​ฮ้าย​กับ​นมัสก๋าน​ฮูป​ปั้น​ของ​มัน เป๋น​แผล​ปุ๊ปอง​ปวด​แสบ​ปวด​ฮ้อน​ไป​ตึง​ตั๋ว