Search form

วิวรณ์ 16:5

5ข้าพเจ้า​ได้ยิน​ทูตสวรรค์​ตี้​มี​สิทธิ​อำนาจ​เหนือ​น้ำ​นั้น อู้​ว่า

“พระองค์​ผู้​เป๋น​อยู่​ใน​บ่าเดี่ยวนี้​กับ​ใน​อดีต พระองค์​เป๋น​ผู้​บริสุทธิ์

พระองค์​ยุติธรรม​แล้ว ตี้​ได้​ตัดสิน​ลงโต้ษ​จาอี้