Search form

วิวรณ์ 16:8

8จาก​นั้น​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​สี่​ก็​ถอก​สลุง​ของ​ต๋น​ลง​ตี้​ตะวัน เซิ่ง​เยียะ​หื้อ​ตะวัน​มี​อำนาจ​ตี้​จะ​เผา​คน​ตังหลาย​ด้วย​ไฟ