Search form

วิวรณ์ 17

แม่ญิง​ตี้​นั่ง​บน​หลัง​สัตว์​ฮ้าย

1ทูตสวรรค์​องค์​นึ่ง​จาก​เจ็ด​องค์​ตี้​ก๋ำ​สลุง​เจ็ด​ใบ​นั้น เข้า​มา​อู้​กับ​ข้าพเจ้า​ว่า “มา​เพ้​กำ​ลอ มา​ผ่อ​ก๋าน​ลงโต้ษ​ตี้​ก่ำลัง​จะ​เกิด​ขึ้น​กับ​แม่ญิง​ขายตั๋ว​ตี้​มี​จื้อ​เสียง​โด่ง​ดัง ตี้​นั่ง​อยู่​บน​แม่น้ำ​หลาย​สาย 2หมู่​กษัตริย์​ใคว่​แผ่นดิน​โลก​ได้​ล่วง​ประเวณี​กับ​นาง กับ​หมู่​คน​บน​โลก​ก็​ได้​กิ๋น​เหล้า​องุ่น​ของ​นาง​จ๋น​เมา คือ​ได้​ล่วง​ประเวณี​กับ​นาง” 3จาก​นั้น​พระวิญญาณ​ดลใจ๋​ข้าพเจ้า แล้ว​ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​ปา​ข้าพเจ้า​ไป​ตี้​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร ตี้​หั้น​ข้าพเจ้า​หัน​แม่ญิง​คน​นึ่ง​นั่ง​อยู่​บน​สัตว์​ฮ้าย​สี​แดง​สด​ตั๋ว​นั้น บน​ตั๋ว​สัตว์​ฮ้าย​นั้น​มี​จื้อ​ต่างๆ ตี้​ดู​แควน​พระเจ้า​เต๋ม​ไป​หมด สัตว์​ตั๋ว​นี้​มี​เจ็ด​หัว​สิบ​เขา 4แม่ญิง​คน​นั้น​ใส่​เสื้อผ้า​สี​ม่วง​กับ​สี​แดง​สด ตั๋ว​นาง​แต่งหย้อง​ด้วย​คำ เพชรนิลจินดา​กับ​ไข่มุก ใน​มือ​ของ​นาง​มี​ถ้วย​คำ​ตี้​มี​สิ่ง​น่า​ขี้จ๊ะ​กับ​สิ่ง​สกปรก​เต๋ม​ไป​หมด​จาก​ก๋าน​ล่วง​ประเวณี​ของ​นาง 5บน​หน้าผาก​ของ​นาง​มี​จื้อ​เขียน​ไว้ เซิ่ง​มี​ความ​หมาย​เลิ็กลับ​ว่า “เมือง​บาบิโลน​ตี้​ยิ่ง​ใหญ่ แม่​ของ​หมู่​แม่ญิง​ขายตั๋ว กับ​แม่​ของ​สิ่ง​ตี้​น่า​ขี้จ๊ะ​ตึง​หมด​บน​โลก”

6ข้าพเจ้า​หัน​แม่ญิง​คน​นั้น​เมา​เลือด​จาก​คน​ของ​พระเจ้า คือ​เลือด​ของ​คน​ตี้​ต๋าย​ย้อน​เป๋น​พยาน​หื้อ​กับ​พระเยซู เมื่อ​ข้าพเจ้า​หัน​นาง ข้าพเจ้า​งืด​ขนาด 7ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​จึง​ถาม​ข้าพเจ้า​ว่า “จะ​งืด​ไป​เยียะ​หยัง เฮา​จะ​อธิบาย​เถิง​ความ​หมาย​ตี้​ซ่อน​อยู่​ของ​แม่ญิง​คน​นั้น กับ​สัตว์​ฮ้าย​ตี้​มี​เจ็ด​หัว​สิบ​เขา​ตี้​นาง​ขี่​อยู่​หื้อ​เจ้า​ฟัง 8คือ​เตื้อ​นึ่ง​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​นั้น​ตี้​ต้าน​หัน​เกย​มี​จีวิต​อยู่ แต่​บ่าเดี่ยวนี้​บ่มี​จีวิต​แล้ว แหม​บ่เมิน​ก็​จะ​ขึ้น​มา​จาก​ขุม​ตี้​เลิ็ก​ตี้​สุด กับ​จะ​ต้อง​ปะ​กับ​ความ​ฉิบหาย จาก​นั้น​คน​บน​โลก​นี้​ตี้​บ่มี​จื้อ​จด​ไว้​ใน​หนังสือ​แห่ง​จีวิต ก่อน​ก๋าน​สร้าง​โลก​มา​แล้ว​ก็​จะ​งืด ย้อน​หมู่​เขา​จะ​หัน​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​นั้น​ตี้​เตื้อ​นึ่ง​เกย​มี​จีวิต กับ​ต๋อน​นี้​บ่มี​จีวิต​แล้ว แต่​จะ​ปิ๊ก​มา​แหม​เตื้อ​นึ่ง”

9“เรื่อง​นี้​ต้อง​ใจ๊​สติ​ปั๋ญญา​กับ​ความ​เข้า​ใจ๋ หัว​ตึง​เจ็ด​ของ​สัตว์​ฮ้าย​หมายเถิง​ดอย​ตึง​เจ็ด​ตี้​แม่ญิง​ขายตั๋ว​คน​นั้น​นั่ง​อยู่ กับ​ยัง​หมายเถิง​กษัตริย์​เจ็ด​องค์​ตวย 10กษัตริย์​ห้า​องค์​เก๊า​ต๋าย​ไป​แล้ว แหม​องค์​ยัง​ปกครอง​อยู่​บ่าเดี่ยวนี้ ส่วน​องค์​สุดต๊าย​ยัง​บ่มา​เตื้อ เมื่อ​กษัตริย์​องค์​นั้น​มา ก็​ถูก​ก๋ำหนด​หื้อ​มา​อยู่​กำเดียว​เต้าอั้น 11ส่วน​สัตว์​ฮ้าย​ตี้​เตื้อ​นึ่ง​เกย​มี​จีวิต แต่​บ่าเดี่ยวนี้​บ่มี​จีวิต​แล้ว​นั้น ก็​คือ​กษัตริย์​องค์​ตี้​แปด ตี้​เกย​เป๋น​กษัตริย์​องค์​นึ่ง​ใน​เจ็ด​องค์​นั้น ก็​ก่ำลัง​จะ​ไป​สู่​ความ​ฉิบหาย​ของ​มัน” 12“ส่วน​เขา​สิบ​อัน​ตี้​หัน​นั้น หมายเถิง​กษัตริย์​สิบ​องค์ ตี้​ยัง​บ่ได้​ขึ้น​ปกครอง​แผ่นดิน​ของ​ต๋น แต่​จะ​ได้ฮับ​สิทธิ​อำนาจ ตี้​จะ​เป๋น​กษัตริย์​ปกครอง​ฮ่วม​กับ​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​นั้น เป๋น​เวลา​นึ่ง​จั้วโมง 13หมู่​กษัตริย์​ตึง​สิบ​องค์​นี้ ก็​จะ​ฮ่วมใจ๋​ปา​กั๋น​มอบ​ฤทธิ์​อำนาจ กับ​สิทธิ​อำนาจ​หื้อ​กับ​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​นั้น 14หมู่​เขา​จะ​ฮบ​กับ​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น แต่​ลูก​แกะ​จะ​มี​ชัย​เหนือ​หมู่​เขา ย้อน​พระองค์​เป๋น​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เหนือ​เจ้า​ตังหลาย กับ​เป๋น​กษัตริย์​เหนือ​กษัตริย์​ตังหลาย คน​ตี้​อยู่​กับ​พระองค์​นั้น คือ​คน​ตี้​พระองค์​ฮ้อง​กับ​เลือก ย้อน​หมู่​เขา​นั้น​ซื่อสัตย์”

15ทูตสวรรค์​อู้​กับ​ข้าพเจ้า​แหม​ว่า “แม่น้ำ​หลาย​สาย​ตี้​เจ้า​หัน​แม่ญิง​ขายตั๋ว​นั่ง​อยู่​นั้น​ก็​คือ เจื๊อ​จ้าด​ต่างๆ หมู่​คน​ต่างๆ ประเทศ​ต่างๆ กับ​ภาษา​ต่างๆ 16สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​นั้น​กับ​เขา​ตึง​สิบ​ตี้​ต้าน​หัน จะ​ปา​กั๋น​จัง​แม่ญิง​ขาย​ตั๋ว​นั้น หมู่​เขา​จะ​เอา​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ของ​นาง​ไป กับ​จะ​ละ​หื้อ​นาง​ป๋วย​ตั๋ว​โจ๊ะโละ หมู่​เขา​จะ​กิ๋น​จิ๊น​ของ​นาง แล้ว​เอา​ไฟ​เผา​ส่วน​ตี้​เหลือ​เหีย 17ย้อน​พระเจ้า​ได้​ดลใจ๋​หื้อ​หมู่​เขา​เยียะ​ตวย​ต๋าม​แผนก๋าน​ของ​พระองค์ โดย​ก๋าน​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​ตกลง​ฮ่วมใจ๋​กั๋น​ตี้​จะ​มอบ​สิทธิ​อำนาจ​ใน​ก๋าน​ปกครอง​หื้อ​กับ​สัตว์​ฮ้าย จ๋น​กว่า​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​อู้​ไว้​จะ​สำเร็จ 18ส่วน​แม่ญิง​ตี้​เจ้า​หัน​นั้น คือ​เมือง​ใหญ่​ตี้​ปกครอง​เหนือ​กษัตริย์​ตังหลาย​บน​โลก​นี้​”