Search form

วิวรณ์ 17:11

11ส่วน​สัตว์​ฮ้าย​ตี้​เตื้อ​นึ่ง​เกย​มี​จีวิต แต่​บ่าเดี่ยวนี้​บ่มี​จีวิต​แล้ว​นั้น ก็​คือ​กษัตริย์​องค์​ตี้​แปด ตี้​เกย​เป๋น​กษัตริย์​องค์​นึ่ง​ใน​เจ็ด​องค์​นั้น ก็​ก่ำลัง​จะ​ไป​สู่​ความ​ฉิบหาย​ของ​มัน”