Search form

วิวรณ์ 17:12

12“ส่วน​เขา​สิบ​อัน​ตี้​หัน​นั้น หมายเถิง​กษัตริย์​สิบ​องค์ ตี้​ยัง​บ่ได้​ขึ้น​ปกครอง​แผ่นดิน​ของ​ต๋น แต่​จะ​ได้ฮับ​สิทธิ​อำนาจ ตี้​จะ​เป๋น​กษัตริย์​ปกครอง​ฮ่วม​กับ​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​นั้น เป๋น​เวลา​นึ่ง​จั้วโมง