Search form

วิวรณ์ 17:14

14หมู่​เขา​จะ​ฮบ​กับ​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น แต่​ลูก​แกะ​จะ​มี​ชัย​เหนือ​หมู่​เขา ย้อน​พระองค์​เป๋น​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เหนือ​เจ้า​ตังหลาย กับ​เป๋น​กษัตริย์​เหนือ​กษัตริย์​ตังหลาย คน​ตี้​อยู่​กับ​พระองค์​นั้น คือ​คน​ตี้​พระองค์​ฮ้อง​กับ​เลือก ย้อน​หมู่​เขา​นั้น​ซื่อสัตย์”