Search form

วิวรณ์ 17:16

16สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​นั้น​กับ​เขา​ตึง​สิบ​ตี้​ต้าน​หัน จะ​ปา​กั๋น​จัง​แม่ญิง​ขาย​ตั๋ว​นั้น หมู่​เขา​จะ​เอา​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ของ​นาง​ไป กับ​จะ​ละ​หื้อ​นาง​ป๋วย​ตั๋ว​โจ๊ะโละ หมู่​เขา​จะ​กิ๋น​จิ๊น​ของ​นาง แล้ว​เอา​ไฟ​เผา​ส่วน​ตี้​เหลือ​เหีย