Search form

วิวรณ์ 17:17

17ย้อน​พระเจ้า​ได้​ดลใจ๋​หื้อ​หมู่​เขา​เยียะ​ตวย​ต๋าม​แผนก๋าน​ของ​พระองค์ โดย​ก๋าน​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​ตกลง​ฮ่วมใจ๋​กั๋น​ตี้​จะ​มอบ​สิทธิ​อำนาจ​ใน​ก๋าน​ปกครอง​หื้อ​กับ​สัตว์​ฮ้าย จ๋น​กว่า​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​อู้​ไว้​จะ​สำเร็จ