Search form

วิวรณ์ 17:5

5บน​หน้าผาก​ของ​นาง​มี​จื้อ​เขียน​ไว้ เซิ่ง​มี​ความ​หมาย​เลิ็กลับ​ว่า “เมือง​บาบิโลน​ตี้​ยิ่ง​ใหญ่ แม่​ของ​หมู่​แม่ญิง​ขายตั๋ว กับ​แม่​ของ​สิ่ง​ตี้​น่า​ขี้จ๊ะ​ตึง​หมด​บน​โลก”