Search form

วิวรณ์ 17:6

6ข้าพเจ้า​หัน​แม่ญิง​คน​นั้น​เมา​เลือด​จาก​คน​ของ​พระเจ้า คือ​เลือด​ของ​คน​ตี้​ต๋าย​ย้อน​เป๋น​พยาน​หื้อ​กับ​พระเยซู เมื่อ​ข้าพเจ้า​หัน​นาง ข้าพเจ้า​งืด​ขนาด