Search form

วิวรณ์ 17:7

7ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​จึง​ถาม​ข้าพเจ้า​ว่า “จะ​งืด​ไป​เยียะ​หยัง เฮา​จะ​อธิบาย​เถิง​ความ​หมาย​ตี้​ซ่อน​อยู่​ของ​แม่ญิง​คน​นั้น กับ​สัตว์​ฮ้าย​ตี้​มี​เจ็ด​หัว​สิบ​เขา​ตี้​นาง​ขี่​อยู่​หื้อ​เจ้า​ฟัง