Search form

วิวรณ์ 18:10

10หมู่​เขา​จะ​ยืน​อยู่​ห่างๆ เมือง​นั้น ย้อน​กั๋ว​เจ็บปวด​ทรมาน​ไป​ตวย หมู่​เขา​จะ​อู้​ว่า

‘ฉิบหาย ฉิบหาย​แต๊ๆ สำหรับ​เมือง​ตี้​ยิ่ง​ใหญ่

บาบิโลน​เมือง​ตี้​เต๋ม​ไป​ด้วย​อำนาจ

ย้อน​ก๋าน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ของ​เจ้า​นั้น​มา​เถิง​เจ้า​ภายใน​จั้วโมง​เดียว’