Search form

วิวรณ์ 18:17

17ภาย​ใน​จั้วโมง​เดียว ทรัพย์​สมบัติ​หมู่​นี้​ได้​ถูก​ทำลาย​จ๋น​หมด​จ๋น​เสี้ยง’

“หมู่​กัปตัน​เฮือ​กับ​ผู้​โดยสาร ลูกเฮือ กับ​คน​ตังหลาย​ตี้​มี​อาชีพ​ตาง​ทะเล ก็​ยืน​อยู่​ห่างๆ จาก​เมือง​บาบิโลน​นั้น