Search form

วิวรณ์ 18:6

6หื้อ​เยียะ​กับ​เมือง​นั้น​เหมือน​กับ​ตี้​เมือง​นั้น​เยียะ​กับ​คน​อื่น

หื้อ​ตอบแตน​เมือง​นั้น​เป๋น​สอง​เต้า​ของ​สิ่ง​ตี้​เมือง​นั้น​ได้​เยียะ

หื้อ​ถอก​เหล้า​ใส่​ถ้วย​หื้อ​เมือง​นั้น​กิ๋น แฮง​เป๋น​สอง​เต้า​ของ​ถ้วย​ตี้​เมือง​นั้น​เกียม​ไว้​หื้อ​คน​อื่น​กิ๋น