Search form

วิวรณ์ 18:9

9“กษัตริย์​ตังหลาย​ใน​โลก​ตี้​ได้​ล่วง​ประเวณี​กับ​เมือง​นั้น กับ​ฮ่วม​ใน​ความ​มั่งคั่ง​ฟุ่มเฟือย​ของ​เมือง​นั้น จะ​ไห้หอน​วอนตุ๊ก​เมื่อ​หมู่​เขา​หัน​ควัน​ไฟ​ตี้​เผา​ไหม้​เมือง​นั้น