Search form

วิวรณ์ 19:10

10ข้าพเจ้า​ก็​ก้ม​ลง​แผว​ตี๋น​เปื้อ​นมัสก๋าน​ทูตสวรรค์​องค์​นั้น แต่​ต้าน​อู้​ว่า “ห้าม​เยียะ​จาอั้น​เน่อ ย้อน​เฮา​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​เหมือน​กับ​ต้าน​กับ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​กู้​คน ตี้​ยึดมั่น​ใน​กำพยาน​ตี้​พระเยซู​ได้​เปิดเผย​หื้อ​ฮู้ ย้อน​จาอั้น​จง​นมัสก๋าน​พระเจ้า​เต๊อะ ย้อน​กำพยาน​ตี้​พระเยซู​ได้​เปิดเผย​นั้น เป๋น​สิ่ง​ตี้​ดลใจ๋​หื้อ​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​อู้”