Search form

วิวรณ์ 19:19

19แล้ว​ข้าพเจ้า​หัน​สัตว์​ฮ้าย​กับ​หมู่​กษัตริย์​ใน​โลก ตึง​ก๋อง​ทัพ​ของ​หมู่​เขา มา​จุมนุม​กั๋น​เปื้อ​เยียะ​สงคราม​กับ​ผู้​ตี้​ขี่​ม้า​กับ​ก๋องทัพ​ของ​พระองค์